บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 
พาลูกค้าทัวร์เกาหลี
วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ทีมงานฝ่าย ขายพาลูกค้าทัวร์เกาหลีหลังสิ้นสุดราย การโปรโมชั่นอาหารปลาและสัตว์บก ณ.ประเทศเกาหลีใต้ >>>
พนักงานดีเด่นประจำปี2554
วันที่5เมษายน2555ฝ่ายขายอาหาร- สัตว์ บกมอบโล่รางวัลให้กับพนัก ขายดีเด่นประจำปี 54 โดยได้รับเกียรติ จาก นส.พ.สมพงษ์ หาญอุทัยกิจ ผจก.อาวุโสฝายการตลาด เป็นผู้มอบรางวัล แสดงความยินดีกับ พนักงานที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ณ.ห้อง ประชุมชั้น 4 อาคาร จีเอฟพีที กทมฯ >>>
พนักงานขายดูงานต่างประเทศ
วันที่28/22/3/2555ฝ่ายขายสัตว์บก พา พนง.ขายของบริษัทฯดูงานที่ต่าง ประเทศหลังประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย (ณ.ฮ่องกง-ซินเจิ่น) >>>
งานส่งท้ายปีเก่า2554
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทในเครือ จีเอฟพีที จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อน รับปีใหม่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ แจกรางวัลมากมาย แฮปปี๊ๆ >>>
อบรมผู้จัดการเขตการขาย
วันที่ 2 เมษาบน2555 ทีมฝายการ ตลาดจัดการอบรม ผจก.เขตการ ขาย โดยเชิญ อ. ปกรณ์ วงศ์รัตน- พิบูลย์.มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยว กับการควบคุมทีมงานขาย ที่อาคาร GFPT ชั้นM >>>
ประชุมระบบคุณภาพ
วันที่ 13 มีนาคม 2554 มีงานฝ่าย คุณภาพ จัดการประชุมร่วม ติดตามและประเมินการทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความราบรื่น ณ.ห้องประชุมโรงงานกรุงไทยอาหาร- สัตว์ จ.สมุทรปราการ >>>